قبل از پرسیدن سوال جدید عنوان سوال شما بررسی می شود اگر سوال مشابهی قبلا پرسیده شده باشد لیست سوال های مشابه نمایش داده می شود که شما می توانید قبل از ایجاد سوال آنها را بررسی کنید شاید پاسخ خود را پیدا کنید.